Tenda
Explora
El teu carretó

Reserves

Títol H2

Títol H3

Títol H4

Títol H5
Títol H6

La tradició salina de l'illa de Menorca es remunta fàcilment al segle XIV, quan vam descobrir una de les primeres referències documentals conegudes fins ara. Es troba en un decret publicat per Cavaller(1) Dalmau Sagarriga, Tinent Reial del Regne de Mallorca, i adreçat a Pere de Llivia, Bayle(2) de Menorca. L'any 1303, Sagarriga va proclamar, per la seva autoritat, que la recol·lecció de sal seria gratuïta a l'illa de Menorca.

Cal entendre que aquesta disposició es refereix a la recollida gratuïta de sal, però que estava destinada a usos particulars i privats.

És a dir, proveir al consum personal , sense donar lloc a una possible producció comercial.

Aquesta ordenació va persistir així durant segles, almenys fins a l'aparició de les primeres normes administratives i dels primers projectes d'augment de la producció, orientats a objectius empresarials. Això representa una etapa molt tardana en el temps, si ho comparem amb la primera activitat comercial que van viure les illes de Mallorca i Eivissa, des dels primers temps de la història.

Això suposa que, en el cas concret de Menorca, l'activitat salina es va mantenir durant segles sense arribar realment a un nivell de producció apreciable i sense constituir mai una activitat extractiva orientada a objectius comercials o comercials a gran escala. Aquest estat de coses contrasta, en canvi, amb dues realitats ben diferents, si tenim en compte la llarga història salina de l'illa de Mallorca i, sobretot, la que s'ha constatat a les dues Pitiuses, Eivissa i Formentera.

  • element de la llista 1
  • element de la llista 2
  • element de la llista 3
  • element de la llista 4
Image description
Image description

És a dir, proveir per al consum personal, sense donar lloc a una possible producció comercial.

Aquesta ordenació va persistir així durant segles, almenys fins a l'aparició de les primeres normes administratives i dels primers projectes d'augment de la producció, orientats a objectius empresarials. Això representa una etapa molt tardana en el temps, si ho comparem amb la primera activitat comercial que van viure les illes de Mallorca i Eivissa, des dels primers temps de la història.

Això suposa que, en el cas concret de Menorca, l'activitat salina es va mantenir durant segles sense arribar realment a un nivell de producció apreciable i sense constituir mai una activitat extractiva orientada a objectius comercials o comercials a gran escala. Aquest estat de coses contrasta, en canvi, amb dues realitats ben diferents, si tenim en compte la llarga història salina de l'illa de Mallorca i, sobretot, la que s'ha constatat a les dues Pitiuses, Eivissa i Formentera.

Image description
Image description
Image description