La família Salort d'Alaior, propietària d'una gran finca des del 1614, va iniciar la producció de sal l'any 1853.

La primera collita de sal va tenir lloc l'estiu de 1854. El nom de La Concepció probablement prové de la proclamació del papa Pius IX el 8 de desembre de 1854 del dogma de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu (bul Ineffabilis Deus).

L'arxiduc Lluís Salvadó en el seu llibre Die Balearen en 1890-91 esmenta les salines de la Concepció. La producció va arribar als 194 quintars de sal, és a dir, 8.148 kg de sal.

La producció va continuar fins a l'any 1984, posant fi a cent trenta anys de funcionament ininterromput, l'assaig industrial d'extracció de sal més llarg mai realitzat a l'illa de Menorca.

 

L'any 2018 vam reprendre la recol·lecció de sal, d'acord amb els principis ecològics i mediambientals més estrictes en salines artesanals.

 

La salina de La Conceptio és Lloc d'Interès Comunitari (LIC, ES0000235), Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA, ES0000232) i forma part d'un Espai Natural d'Especial Interès (ANEI).